Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

W dniu 11 czerwca 2019 r. kandydat z numerem identyfikacyjnym 2 otrzymał pozytywne orzeczenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydat  zostanie przyjęty do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

W związku z powyższym nabór do służby uznaje się za zakończony.

Po przeprowadzeniu w dniu 27 maja 2019 r. kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej oraz po podliczeniu punktów za kwalifikacje została ustalona następująca kolejność kandydatów:

  1. Kandydat nr 2 – liczba punktów 55,5 
  2.  Kandydat nr 1 – liczba punktów 31,5