Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie

kpt. mgr. inż. Mariusz Dybicz

email: mdybicz@pspmogilno.pl


tel.: (+48) 52 3152 651
W sprawach skarg, wniosków i zażaleń Z-ca Komendanta przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 1300 – 1500. 

Szukaj w tym dziale: